Made in Uleåborg

Älä anna totuuden pilata hyvää tarinaa

Elämme keskellä semioottista hälyä, jossa äänensä saa kuuluviin erityisesti yhden keinon avulla. Mutta miksi suomalaisyritykset eivät hyödynnä sitä?

”Mieluummin nasta tarina kuin tylsä totuus.”

Näin on lausunut Andy McCoy, Pelkosenniemeltä kotoisin oleva rokkari.

Sanoja voisi olla myös bränditutkija. Tosin hän todennäköisesti ilmaisisi asian hieman toisin. Esimerkiksi Kauppalehti otsikoi juttunsa Anna Alapeterin sanoin lokakuussa 2018 seuraavasti: ”Brändi luodaan jokapäiväisellä kielenkäytöllä – ’Ilman tunnetta jäädään tuotetasolle’.”

Mutta aloitetaan tarina alusta.

Evoluution kiivain tehosekoitin

Olipa kerran marraskuu 1988. Silloin Suomi-niminen valtio liittyi Internetiin. Pohjoisen maan digitalisaatiossa se oli iso ja ratkaiseva askel.

Puheen ja kommunikoinnin satatuhatvuotisessa evoluutiossa digitalisaation historia on lyhyt. Digitalisaatiolla on kuitenkin massiiviset voimat. Vain muutamissa vuosikymmenissä se on pystynyt muovaamaan vuorovaikutuskulttuuriamme uskomattoman paljon. Siitä on tullut intermedioitunut: keskeisin vuorovaikutusympäristömme on nykyään nimenomaan Internet.

Huomiokisan arvokkaat voittajat

Intermedioitunut maailma vie meidät jatkuvasti satojen ja tuhansien erilaisten puheenvuorojen, keskustelujen, ehdotusten, tarjousten – mahdollisuuksien – äärelle.

Samalla intermedioitunut maailma tarkoittaa valtavaa semioottista hälyä, joka on omiaan turruttamaan meitä.

Kun vielä muistetaan se tosiasia, että fyysiset tuotteet eivät juurikaan eroa toisistaan, ollaan tilanteessa, jossa kuluttajien huomiosta kilpaileminen on kovaa.

Entä ketkä kisassa voittavat? Todennäköisesti ne, jotka pystyvät rakentamaan itsensä ja kuluttajan välille tunnesiteen. Intermedioituneen aikakauden kuluttajina me valitsemme tuotteen, joka tarjoaa meille elämyksiä ja lisää meidän itseilmaisuamme.

Andy McCoy tarjoaa elämyksinä nastoja tarinoita. Mutta mitä tekee suomalainen yritys?

Näkeminen tietämistä tärkeämpää

– Tunnepitoinen ilmaisu ei kuitenkaan tarkoita sentimentaalisuutta, Alapeteri muistuttaa.

Tulemme jälleen Andyyn. Tarina on aina tunnetta, eikä ilman tunnetta ole tarinaa. Näin tarina on keino välittää merkityksiä. Tarina antaa ihmisille jotain, mihin uskoa.

Andy on oikeassa: tarina vaatii myös valintoja. Tarina kertoo vain sen, mikä tuntuu eteenpäin kertomisen arvoiselta. Siksi tarinat ovat näkemistä, eivät tietämistä. Siksi tarinan kertojalla täytyy olla herkkyyttä ymmärtää, mikä myös tuntuu joltakin.

Miksi kaupat jäävät tekemättä

Anna Alapeterin mukaan brändi rakentuu kielen avulla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Brändi on kielellinen rakennelma, johon liitetään erilaisia kielellisiä merkityksiä.

Rakentaessaan brändiään suomalaisyritykset luottavat informatiiviseen, faktoja tiedottavaan brändipuheeseen. Toinen brändinrakentamisen suosikki on uskottava puhe, joka esittelee kuluttajille esimerkiksi referenssejä.

Tunnepitoinen brändipuhe sen sijaan loistaa poissaolollaan.

– Brändäyksessä olennaista on tunteiden herättäminen. Tunne on se, minkä avulla jäädään mieleen. Kun ei ole tunnetta, jäädään tuotetasolle, Alapeteri korostaa.

Hiukan pidemmälle vietynä: ilman tunnetta kaupat voi jäädä tekemättä.

Lause, jota ilman ei selviä

Yrityksen tarinat jakaantuvat karkeasti kahteen ryhmään: yrityksen itsensä kertomiksi ja asiakkaan kertomiksi tarinoiksi.

On hyvä muistaa, ettei yrityksen tarina ole yhtä kuin yrityksen historia. Yrityksen tarinallistamisen pohjalla on aina ydintarina, ydinviesti, vaikka vain yksi lause, joka kiteyttää yrityksen koko olemassaolon. Tämä punainen lanka kulkee mukana kaikissa yrityksen tarinoissa. Parhaimmillaan myös niissä, jotka asiakas kertoo.

Kun ydintarina on kunnossa, keskinkertainenkin sisällöntuotanto – kuva ja sana – voi pitää sen elossa.

Mutta jos ydintarina itsessään on selkiytymätön ja puolitiessään, hyväkään kirjoittaja, valokuvaaja tai videoleikkaaja ei saa aikaiseksi kunnon tarinoita.

×

Moi! Kiinnostaako mutkaton yhteistyö?

Markkinointi ja mainonta
Digitaalinen palvelumuotoilu
Videotuotannot

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin

Markkinointia ja mainontaa

Kilauta Heikille tai pyydä häntä kilauttamaan sinulle. Heikki kertoo ratkaisuista, joilla tehdään tulosta tämän päivän markkinoinnissa.

050 349 4807
heikki@uleaborg.com

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin

Digitaaliset palvelut

Kilauta Esalle tai pyydä häntä kilauttamaan sinulle. Esa käy läpi, millaisilla digitaalisilla ratkaisuilla helpotat omaa ja asiakkaidesi elämää.

040 542 0798
esa@uleaborg.com

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin

Videoita ja animaatioita

Kilauta Mikalle tai pyydä häntä kilauttamaan sinulle. Herätetään tarinasi henkiin liikkuvana kuvana.

040 542 8590
mika@uleaborg.com

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin