Made in Uleåborg

Ajatus työstä

Se, minkälainen ajattelutyyli on, ei kerro mitään ajattelijan älykkyydestä. Mutta se voi kertoa muusta. Esimerkiksi siitä, miten tuloksia saadaan parhaiten aikaiseksi.

Kello tikittää. Vatsa kurnii. Sisäinen palaveri on vetelemässä viimeisiä. On aika löysätä ja haukata lounasta. Mutta juuri, kun olen nousemassa, AD keksii kysyä:

– Näetkö kuvia vai kuuletko sanoja?

Siis mitä?

– Niin, että näetkö kuvia vai kuuletko sanoja? Siis silloin kun teet työtä. Ajattelet.

Miten Google arvottaa ajattelua

Google (incognito) antaa sanalle ajatustyö noin 70 400 hakutulosta. Ensimmäisellä hakusivulla vastaan tulee yllättävän neutraaleja ehdotuksia. Ne johtavat lähinnä käännössivustoille ja yritysrekisteriin.

Sen kummemmin ajattelematta klikkaan sivua, joka tarjoaa ajatustyösanalle synonyymeja. Näytölle ilmestyy ideointi. Se on sana, joka yhdistetään mainontaan niin kuin muna kanaan. Hakusanana ideointi tuottaa aivan toisenlaisen näkymän kuin ajatustyö: noin 896 000 tulosta. Löytyy mm. kolme tehokasta brainstorming-tekniikkaa, 14 ideointityökalua, 15 tapaa luoda ideoita ja ohjeet siihen, miten ideointi kannattaa tehdä.

Vielä isomman potin Googlessa saa sana ajattelu. Se kerää lähes 3,5 miljoonan hakutuloksen. Kärjessä keikkuu opetushallituksen linkki. Metakuvauksessa lukee: ”Ajattelu on ajatusten yhdistämistä uusiksi ajatuksiksi.”

Alallamme käytetään termiä luova suunnittelu. Se, jos mikä, on ajatusten yhdistämistä uusiksi ajatuksiksi. Myös Google tykkää termistä: luovalle suunnittelulle löytyy peräti 4,4 miljoonan hakutulos. Mainonnan ja markkinoinnin väki on toiminut, niin kuin toivottavasti neuvoo muitakin toimimaan, eli on tuottanut aktiivisesti sisältöä internetiin.

Ajattelen, siis etenen

Esa Juujärvi, alkuperäisen ajattelukysymyksen esittäjä, on selvästi pohtinut itselleen tyypillistä tapaa ajatella. Kun on työskennellyt yli 20 vuotta mainosalalla, ajattelupolkujaan on ehtinyt miettiä erilaisten asioiden ja ihmisten äärellä.

Yllätyksenä ei tule, että AD ajattelee kuvin. Tai pikemminkin ajattelu etenee kuvaa kohti. Ajatuksia on siis olemassa enemmän tai vähemmän valmiina visuaalisina hahmotelmina, joista muodostuu uusi kuva, uusi ajatus.

Ajattelutyylien paremmusjärjestys

Ajattelu voidaan jakaa erilaisiin ajattelutyyleihin. Esimerkiksi Carl Gustav Jung erotteli kahdeksan ajattelun päätyyliä. Sternbergin ajattelutyylikyselyssä tyylit jaetaan kolmeen alalajiin: toimintoihin, tasoihin ja suuntauksiin.

Ajattelutyylejä ei voi kuitenkaan asettaa paremmuusjärjestykseen; ei ole olemassa vain yhtä hyvää tyyliä. Tyyli ei myöskään kerro mitään älykkyydestä vaan ainoastaan tavasta, jolla kukin hyödyntää omaa kapasiteettiaan.

Ajattelutyylit voivat vaihdella esimerkiksi tilanteiden ja ihmisten kesken. Myös ihmisellä itsellään voi olla useampia ajattelutyylejä. Otetaan esimerkiksi meidän Mika Pyhähuhta.

– Video ja animaatio, vahvasti kuvina. Teksti esimerkiksi yrityksen nettisivuille päänsisäisenä puheena.

Samankaltaisesti ajattelevien ongelma

Mainostoimistossa ajattelu/ideointi/luova suunnittelu on harvemmin yksilölaji. Käytämme rohkeasti hyödyksi sitä, että jokainen meistä kiinnittää huomionsa eri asioihin ja suuntaa ajattelua eri lailla.

Ajattelutyyleiltään erilaisten ihmisten yhteistyöllä vältetään myös niin sanotut sokeat kohdat.

Luovassa suunnittelussa ei kuitenkaan ole kysymys vain luovuudesta, älyllisestä uteliaisuudesta. Suunnitteluprosessissa on aina mukana älyllinen vastuullisuus, kriittisyys. Sitä ei voi sulkea pois, vaikka ideoinnin ilmapiiri olisi oikeaoppisesti rento ja suvaitsevainen.

Hyvä luova joukkue ei keskity kehittämään kenenkään heikkouksia vaan panostaa jokaisen vahvuuksiin. Asioita saa tehdä omalla tavallaan. Emeritusprofessori Kari Uusikylä määritteleekin: ”Luovuus on sekoitus lahjoja, kykyjä, rohkeutta ja ennen kaikkea uskallusta tehdä asioita omalla tavalla.”

Merkitys syntyy vasta omalla paikallaan

Palataan vielä alkuperäiseen kysymykseen: näenkö minä kuvia vai kuulenko sanoja?

En kumpaakaan.

Kun katselee työntekoani sivusta, minut näkee kirjoittamassa. Kirjoittaminen on mitä suurimmassa määrin yhdistelemistä. Yhdistän sanoja sekä niihin liittyviä merkityksiä ja konnotaatioita. Mielenkiintoisinta on, että ne voivat muuttua dramaattisesti ympäröivien sanojen ja kuvien myötä.

Yhdistän myös sanojen rytmejä, sitä lyyristä kulkua, joka sanoista syntyy peräkkäisinä ja rinnakkaisina, alekkaisina ja päällekkäisinä. Lopulta sanat muodostavat osan visuaalisesta kokonaisuudesta.

Kaikkein tärkeintä markkinoinnissa on kuitenkin toinen kuva, nimittäin mielikuva. Sillä pyritään vaikuttamaan – mihinkäs muuhun kuin ajatteluun.

×

Moi! Kiinnostaako mutkaton yhteistyö?

Markkinointi ja mainonta
Digitaalinen palvelumuotoilu
Videotuotannot

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin

Markkinointia ja mainontaa

Kilauta Heikille tai pyydä häntä kilauttamaan sinulle. Heikki kertoo ratkaisuista, joilla tehdään tulosta tämän päivän markkinoinnissa.

050 349 4807
heikki@uleaborg.com

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin

Digitaaliset palvelut

Kilauta Esalle tai pyydä häntä kilauttamaan sinulle. Esa käy läpi, millaisilla digitaalisilla ratkaisuilla helpotat omaa ja asiakkaidesi elämää.

040 542 0798
esa@uleaborg.com

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin

Videoita ja animaatioita

Kilauta Mikalle tai pyydä häntä kilauttamaan sinulle. Herätetään tarinasi henkiin liikkuvana kuvana.

040 542 8590
mika@uleaborg.com

Soita meille
tai
Jatka tarjouslaskuriin