Oulun juhlaviikot

Oulun juhlaviikkoja koordinoi joulukuussa 2010 perustettu Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry. Yhdistys toimii myös seudullisen tapahtumaverkoston kehittäjänä ja tapahtumatuotannon sateenvarjona kooten elokuun kulttuuritapahtumat Oulun omiksi juhlaviikoiksi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta Oulun seudulla sekä vahvistaa alueen kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä.

www.oulunjuhlaviikot.fi

Made in Uleåborg™

  • Visuaalinen identiteetti
  • Digitaalinen viestintä: web
  • Ohjelmalehti
  • Mainonta

Katso lisää töitämme